Waregem BadmintonClub vzw heeft zijn aanspreekpunt integriteit (API)

Waregem Badmintonclub vzw wil dat iedereen op een kwaliteitsvolle, gezonde, ethisch verantwoorde en betaalbare manier kan badmintonnen. Wij willen elke jongere en volwassene de kans te geven om in een veilige omgeving hun hobby uit te oefenen. 
Daarom willen we in dit thema preventief handelen en ook werken aan een eigen beleid.
Als eerste stap werd een aanspreekpunt integriteit (API) aangesteld. Zij is het aanspreekpunt voor iedereen die vragen, vermoedens, klachten,...enz heeft in verband met ethische kwesties.
Bij de API kunnen jonge sporters, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terecht met een vraag, bezorgdheid of melding in verband met een vermoeden of klacht over elk grensoverschrijdend gedrag, pestgedrag of andere ethische kwesties. De API is iemand die discreet kan handelen en onafhankelijk kan werken.

De federatie API voor Waregem BadmintonClub vzw is Isolde Dheedene en zij is steeds bereikbaar via
Telefoon: + 32 478 96 82 55

 

De taken van de API zijn:
-Aanspreekpunt en eerste opvang: De API luistert naar het verhaal of de vraag van de melder, vormt zich een beeld van de situatie en geeft vervolgens informatie en advies of verwijst door. De API heeft discretieplicht, met andere woorden gaat de API zeer zorgvuldig om met gevoelige informatie.

-Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing: De API neemt elke vraag of melding serieus. De API zal zich een beeld vormen van de situatie maar bij vermoedens of aanwijzingen van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de API om zelf hulp te verlenen of op onderzoek uit te gaan. Voor professionele ondersteuning, hulpverlening of melding verwijst de API door naar deskundigen.

Voor meer info verwijzen we naar de website van Badminton Vlaanderen.